Published by: 0

Potni nalogi so pomemben dokument za upravljanje potnih stroškov in poslovnih potovanj. Brez potnih nalogov ni mogoče povrniti potnih stroškov zaposlenemi in prav tako ni mogoče preverjati legitimnost poslovnega potovanja. 

POTNI NALOGI VSE KAR MORATE VEDETI O NJIH

Kaj je potni nalog? 

Potni nalog je dokument, ki ga podjetje izda zaposlenim za namen službene poti. Namen potnega naloga je voditi evidenco o potovanju in stroških, ki nastanejo med potovanjem. Potni nalog običajno vsebuje informacije o datumu, kraju odhoda in prihoda, namenu potovanja ter stroških, ki jih je treba kriti. Potni nalog je pomemben dokument, saj zagotavlja evidenco o upravljanju stroškov poslovnih poti in služi kot dokaz o upravičenosti teh stroškov.

V poslovnem svetu so službene poti pogosto nujne za delovanje podjetja. Vendar pa stroški, ki jih s seboj prinašajo, lahko hitro narastejo. Potni nalogi so zato ključni dokumenti, ki omogočajo podjetjem, da spremljajo stroške in zagotavljajo, da so ti stroški upravičeni. Potni nalogi pomagajo tudi pri pripravi davčnih obračunov in zagotavljajo dokazila za stroške poslovnih poti.

Pri izpolnjevanju potnega naloga je pomembno, da zaposleni navajajo jasne in natančne informacije o potovanju, vključno z datumom in časom odhoda in prihoda, ciljem potovanja, prevoznim sredstvom in stroški, ki nastanejo med potovanjem. V skladu z notranjimi pravili in postopki vašega podjetja je treba potni nalog ustrezno izpolniti, podpisati in predložiti finančnemu oddelku. S pravilno izpolnjenim potnim nalogom lahko zaposleni preprečijo morebitne težave pri vračanju stroškov in zagotovijo skladnost z zahtevami podjetja.

Poleg tega se lahko uporaba potnih nalogov razlikuje glede na podjetje, njihove notranje postopke in zahteve. Nekatera podjetja lahko uporabljajo elektronske obrazce za izpolnjevanje potnih nalogov, medtem ko druga podjetja še vedno uporabljajo papirnate obrazce. Vendar pa so vsi potni nalogi namenjeni spremljanju podatkov o poslovnih poteh in zagotavljanju ustreznih dokazil za upravičene stroške.

Skupno vsem potnim nalogom je, da so pomembni dokumenti, ki zagotavljajo evidenco o upravljanju stroškov poslovnih poti. Z njihovo pomočjo lahko podjetja spremljajo stroške in zagotavljajo, da so ti stroški upravičeni.

Zakaj potrebujemo potne naloge?

Potni nalogi so pomembni dokumenti za vsako podjetje, ki organizira poslovna potovanja. Uporaba potnih nalogov zagotavlja učinkovito upravljanje poslovnih potovanj ter nadzor nad stroški. V tem članku bomo razložili, zakaj so potni nalogi pomembni in kakšne prednosti prinašajo podjetjem.

Prvi in najpomembnejši razlog, zakaj potrebujemo potne naloge, je učinkovito upravljanje poslovnih potovanj. Potni nalogi vsebujejo vse potrebne informacije o poslovnem potovanju, kot so datum in čas potovanja, cilj potovanja, način prevoza, prenočišče ter morebitni stroški, povezani s poslovnim potovanjem. S pomočjo teh informacij podjetje lažje načrtuje in organizira poslovna potovanja ter zagotavlja, da so ta potovanja smiselna, učinkovita in donosna.

Drugi pomemben razlog, zakaj potrebujemo potne naloge, je nadzor nad stroški. Potni nalogi vsebujejo podroben seznam stroškov, ki so nastali med poslovnim potovanjem, vključno s stroški prevoza, prenočišča, hrane in drugih neposrednih stroškov. S pomočjo potnih nalogov podjetje lahko sledi stroškom poslovnih potovanj in jih primerja s predhodno določenimi proračuni. Na ta način podjetje lahko ugotovi, ali so stroški poslovnih potovanj upravičeni in ali so znotraj sprejemljivih mej.

Tretji razlog, zakaj potrebujemo potne naloge, je dokumentacija. Potni nalogi so pomembni dokumenti, ki dokazujejo, da je poslovno potovanje resnično potekalo. Poleg tega lahko služijo tudi kot dokazila za davčne namene, saj se lahko stroški poslovnih potovanj odštevajo od davka. Potni nalogi so zato pomembni dokumenti, ki jih mora podjetje natančno in natančno izpolniti ter arhivirati za morebitne nadaljnje potrebe.

Četrti razlog, zakaj potrebujemo potne naloge, je zmanjšanje tveganja zlorab in goljufij. Potni nalogi so pomemben del notranjih kontrolnih sistemov, ki pomagajo pri preprečevanju zlorab in goljufij. Podjetja lahko s pomočjo potnih nalogov spremljajo in nadzorujejo svoje stroške ter preprečujejo zlorabe in goljufije, ki bi lahko škodile podjetju.

Kaj mora vsebovati potni nalogi obrazec?

Potni nalog je pomemben dokument za vsa podjetja, ki se ukvarjajo s poslovnimi potovanji. Eden izmed ključnih elementov, ki jih mora vsebovati potni nalog, je podatek o namenu potovanja. Natančen opis namena potovanja je pomemben, saj inšpektorji zahtevajo podrobnejše informacije o potovanju, kot je na primer opis poslovnega sestanka, ki ga boste imeli s poslovnim partnerjem ali pa udeležba na sejmu ali konferenci.

Poleg natančnega opisa namena potovanja, mora potni nalog vsebovati tudi druge ključne podatke, kot so:

 • zaporedna številka izdanega potnega naloga in datum izdaje, 
 • osebne podatke osebe, ki potuje, 
 • njeno delovno mesto in naslov bivanja, 
 • datum in ura pričetka potovanja, 
 • kraj potovanja, 
 • kratek opis naloge in dela na službeni poti, 
 • čas trajanja potovanja, 
 • odobritev uporabe prevoznih sredstev, 
 • plačnika potnih stroškov ter višino dnevnice in morebitnih posebnih dodatkov.

Če se za službeno potovanje izplačuje predujem, je treba njegovo višino zabeležiti v potnem nalogu. Obračun potnih stroškov mora biti sestavljen v skladu s pravili, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih. Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Pravilno izpolnjen potni nalog mora podpisati odredbodajalec, ki je lahko direktor ali druga pooblaščena oseba.

V zaključku je pomembno poudariti, da je pravilno izpolnjen potni nalog ključnega pomena za učinkovito upravljanje poslovnih potovanj in nadzor nad stroški. Zato je pomembno, da zaposleni razumejo pomen natančnega opisa namena potovanja in drugih ključnih podatkov, ki jih potni nalog mora vsebovati.

Kdaj pa je potrebno oddati obračun potnih stroškov?

Po vrnitvi s službenega potovanja je potrebno čim prej, na primer v roku dveh delovnih dni, izpolniti obračun potnih stroškov in ga posredovati nadrejenemu ali računovodstvu. Priporočljivo je, da interni pravilnik o službenih potovanjih določi rok za predložitev obračuna. Če je službeno potovanje potekalo v tujini, se obračun stroškov predloži naslednji dan po končanem potovanju, najpozneje pa v 7 dneh po končanem potovanju, v skladu z določili 20. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Nadrejeni mora v roku 7 dni po prejemu obračunov predložiti celotno dokumentacijo in morebitne neporabljene sredstva računovodstvu.

Tako se izogne podjetje kakršnim koli legalnim težavam in nepotrebnimi inšpekcijskimi pregledi. 

Potni nalogi in pogoste napake pri izpolnjevanju ?

Potni nalogi so ključni dokumenti za vsako službeno potovanje in pravilno izpolnjevanje le-teh je zelo pomembno. Čeprav se lahko izpolnjevanje potnih nalogov zdi preprosto opravilo, pa obstajajo številne pogoste napake, ki lahko privedejo do zmede, zapletov in težav. V nadaljevanju bomo pregledali nekaj najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri izpolnjevanju potnih nalogov.

 • Nepopoln ali nepravilen opis namena potovanja: Kot smo že omenili v prejšnjih člankih, je podatek o namenu potovanja eden izmed najpomembnejših elementov potnega naloga. Če opis ni dovolj natančen ali je nepopoln, lahko to povzroči težave pri kasnejšem obračunu stroškov.
 • Neupoštevanje pravil o dnevnicah: Vsaka država ima svoje predpise o višini dnevnic, ki jih je mogoče izplačati za službena potovanja. Če se ne upoštevajo pravila o višini dnevnic, lahko to privede do nepravilne obdelave potnih stroškov.
 • Neupoštevanje pravil o prevozu: Potni nalogi morajo vsebovati tudi podatke o prevozu, ki se ga uporablja na službeni poti. Če se ne upoštevajo pravila o uporabi prevoza, lahko to povzroči zaplete pri obračunu potnih stroškov.
 • Neizpolnjevanje potrebnih podatkov: Potni nalogi morajo vsebovati različne podatke, kot so zaporedna številka izdanega potnega naloga, datum izdaje, podatki osebe, ki opravlja službeno pot, datum potovanja, kraj potovanja, opis naloge, trajanje potovanja, odobritev uporabe prevoznih sredstev, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice in drugi posebni dodatki. Če se ne izpolnjujejo vsi potrebni podatki, lahko to privede do nepravilne obdelave potnih stroškov.
 • Nepravilno izpolnjevanje obračuna potnih stroškov: Ko se vrnemo s službene poti, moramo v čim krajšem času izpolniti obračun potnih stroškov. Če obračun ni pravilno izpolnjen ali če manjkajo potrebne priloge, lahko to privede do zavrnitve potnih stroškov.

Pravilno izpolnjen potni nalog je ključnega pomena za sledljivost stroškov in lažje obračunavanje le-teh. Pogoste napake pri izpolnjevanju potnih nalogov, ki smo jih opisali v tem članku, lahko povzročijo nepotrebne zaplete in nejasnosti pri obračunavanju potnih stroškov. Zato je pomembno, da se delavci seznanijo s pravili in postopki, ki veljajo za izpolnjevanje potnih nalogov, ter dosledno upoštevajo le-te.

Nasveti za pravilno izpolnjevanje potnih nalogov

Ker vemo, da ne glede koliko ste pozorni pri izpolnjevanju obrazcev za potne naloge smo za vas pripravili nekaj malih nasvetov za pravilno izpolnjevanje potnih nalogov: 

 • Izpolnjujte potne naloge sproti. S tem se izognete pozabljanju pomembnih podrobnosti in zmanjšate tveganje za napake.
 • Na potni nalog vpišite vse podatke, ki jih ima obrazec. Tako bodo vaši nadrejeni in računovodstvo imeli vse potrebne informacije za odobritev in obračun vaših potnih stroškov.
 • Vpišite dejanske kilometre na potnem nalogu. Izogibajte se navedbi približnih kilometrov ali izračunavanju poti na podlagi zemljevidov. Računajte samo tiste kilometre, ki jih dejansko prevozite med svojo službeno potjo.
 • Na potnem nalogu morajo biti trije podpisi: od predlagatelja, od odobritelja in prejemnika potnih stroškov. S tem se zagotovi ustrezna odobritev in sledljivost potnih stroškov.
 • Vpišite številke izdanih in prejetih računov, ki se nanašajo na opravljeno službeno pot. Na potne naloge lahko priložite tudi podpisane pogodbe in predpogodbe ali osnutke pogodb.
 • Priložite račune, ki ste jih plačali na poti, kot so cestninski listki, računi za tunelske pristojbine in mostnine, vstopnice za sejme, računi za nočitve, računi za parkirnine, računi za taksiste in podobno. Tako bo računovodstvo lahko ustrezno obračunalo vaše potne stroške.
 • Za daljša obdobja lahko izpolnite tedenske ali mesečne potne naloge. Na podlagi prejšnjih potnih nalogov lahko enostavno izpolnite novega, saj se lahko podatki ponavljajo. Tako boste prihranili čas in se izognili morebitnim napakam.

Potni nalogi: Zakonodaja in pravila v Sloveniji

Potni nalogi so pomemben del poslovanja v številnih slovenskih podjetjih in organizacijah. Z njihovo pomočjo se evidentirajo stroški, ki nastanejo med službenimi potovanji, ter omogočajo lažje obračunavanje potnih stroškov in povračil zaposlenim.

Zakonodaja, ki ureja potne naloge v Sloveniji, je Uredba o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta uredba določa, da morajo biti potni nalogi izpolnjeni za vsako službeno potovanje, ki ga delavec opravi za delodajalca. Potni nalog mora biti predložen delodajalcu najkasneje v osmih dneh po končanem potovanju.

Pri izpolnjevanju potnih nalogov je treba upoštevati določene standarde, ki so opredeljeni v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja. Med drugim je treba natančno navesti namen potovanja, kraj in datum začetka in konca potovanja ter vsa prevozna sredstva, ki jih je delavec uporabil med potovanjem. Prav tako je treba navesti stroške za prevoz, nočitve, hrano, parkirnine, cestnine in druge stroške, ki so nastali med potovanjem.

Delodajalec mora potni nalog odobriti in ga podpisati, preden se lahko delavcu povrnejo stroški, ki so nastali med potovanjem. Če je potni nalog ustrezno izpolnjen in odobren, delavec dobi povrnjene stroške, ki so nastali med potovanjem. Če pa je potni nalog izpolnjen neustrezno ali vsebuje netočne podatke, lahko delodajalec zahteva, da delavec vrne denar, ki mu je bil izplačan za potne stroške.

Poleg zakonskih določb je dobro poznati tudi interni pravilnik o službenih potovanjih v podjetju, saj lahko ta vsebuje dodatne smernice in navodila, ki se nanašajo na izpolnjevanje potnih nalogov. Ti pravilniki lahko vsebujejo tudi podrobnejše smernice glede stroškov, ki se lahko povrnejo in vključujejo tudi dodatne postopke za odobritev potnih nalogov.

Kako preprečiti zlorabe potnih nalogov in varovati organizacijske vire

Potni nalogi so v organizacijah pomemben del upravljanja s stroški in so namenjeni zagotavljanju pravilne porabe sredstev. Vendar pa so lahko potni nalogi tudi vir zlorab, ki lahko organizaciji povzročijo velike izgube. Zato je pomembno, da organizacije sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje zlorab potnih nalogov in varovanje svojih organizacijskih virov.

Najprej je pomembno, da organizacija uvede jasna pravila in postopke za izpolnjevanje in odobravanje potnih nalogov ter zahteva dosledno upoštevanje teh pravil. Pravila bi morala vključevati načine, kako izpolniti potne naloge, katere podatke je treba vključiti v potne naloge, kdo lahko odobri potne naloge in kakšne dokumente je treba priložiti k potnim nalogom.

Drug pomemben ukrep za preprečevanje zlorab potnih nalogov je uvedba stroge kontrole potnih nalogov. To bi lahko vključevalo pregledovanje potnih nalogov, primerjavo z drugimi dokumenti, kot so računi in potni stroški, ter preverjanje različnih vrst potnih nalogov, kot so enkratni, tedenski in mesečni potni nalogi.

Nadzorovanje izpolnjevanja potnih nalogov lahko organizaciji pomaga preprečiti zlorabe, hkrati pa lahko vodi tudi do boljšega nadzora nad celotnim upravljanjem s stroški. Uvajanje elektronskih obrazcev in preverjanje s strani več oseb lahko tudi prepreči zlorabo potnih nalogov.

Poleg tega bi lahko organizacije uvedle tudi sistem izobraževanja zaposlenih o pravilni uporabi potnih nalogov ter kako prepoznati znake morebitnih zlorab. Takšni programi izobraževanja lahko zmanjšajo tveganje za zlorabe in povečajo ozaveščenost o pravilni uporabi potnih nalogov.

Na koncu je pomembno, da organizacije uporabljajo zanesljive računalniške programe za upravljanje s potnimi nalogi, ki omogočajo preprosto in natančno sledenje in nadzorovanje vseh potnih nalogov. To bo olajšalo nadzorovanje izpolnjevanja potnih nalogov, zmanjšalo tveganje za zlorabe in povečalo preglednost pri upravljanju s stroški.

Potni nalogi: Prednosti elektronskih v primerjavi s papirnatimi

Elektronski potni nalogi so v današnjem času vse bolj priljubljeni in pogosti. Čeprav so bili v začetku precej neznani in nerazumljeni, pa so se zaradi številnih prednosti v zadnjem času razširili v veliko organizacij in podjetij. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere glavne prednosti elektronskih potnih nalogov v primerjavi s papirnatimi.

Ena od glavnih prednosti elektronskih potnih nalogov je, da so veliko bolj praktični in uporabni kot papirnati potni nalogi. To pomeni, da jih lahko izpolnimo, pregledamo in podpišemo kar na računalniku ali mobilni napravi, ne da bi morali fizično tiskati ali nositi okrog papirnatih dokumentov. Poleg tega se lahko elektronski potni nalogi preprosto shranijo v oblak ali na strežnik, kar olajša iskanje in uporabo, kadar so potrebni.

Druga pomembna prednost elektronskih potnih nalogov je, da so veliko bolj varni kot papirnati potni nalogi. Varnostna tveganja so pri papirnatih potnih nalogih velika, saj se lahko izgubijo, ukradejo ali poškodujejo. Z elektronskimi potnimi nalogi je to tveganje minimalno, saj so shranjeni v elektronski obliki in jih lahko varno hranimo v zaščitene datoteke ali jih pošljemo po varni elektronski pošti.

Tretja prednost elektronskih potnih nalogov je, da so veliko bolj pregledni in pregledni kot papirnati potni nalogi. Elektronski potni nalogi omogočajo, da se vse potrebne informacije hranijo na enem mestu, vključno z datumi, kraji in stroški. To olajša pregledovanje in primerjavo podatkov, kar lahko pomaga pri odkrivanju in preprečevanju napak ter zlorab.

Četrta prednost elektronskih potnih nalogov je, da so veliko bolj priročni kot papirnati potni nalogi. Elektronski potni nalogi namreč omogočajo preprosto upravljanje in spremljanje stroškov, kar lahko pomaga pri izboljšanju učinkovitosti in varčevanju denarja. Poleg tega lahko z elektronskimi potnimi nalogi enostavno delimo podatke in dokumente s sodelavci ali računovodskimi službami, kar olajša upravljanje in komunikacijo v podjetju.

Kako izkoristiti potne naloge za optimizacijo procesov in prihranek časa

Potni nalogi so pomemben del poslovanja vsake organizacije, zato je pomembno, da se jih izpolnjuje čim bolj učinkovito in uporablja za optimizacijo procesov ter prihranek časa. S pravilnim izpolnjevanjem in uporabo potnih nalogov lahko podjetja dosegajo večjo preglednost in učinkovitost pri izvajanju službenih potovanj ter hkrati zmanjšajo stroške in časovno obremenitev.

Ena izmed možnosti za izboljšanje procesa potnih nalogov je uporaba elektronskih obrazcev. Elektronski potni nalogi so učinkovit način za avtomatizacijo procesov in zmanjšanje časa, ki ga sicer porabimo za ročno izpolnjevanje papirnih obrazcev. Poleg tega pa lahko z elektronskimi potnimi nalogi hitro in enostavno vnašamo in urejamo podatke, kar nam omogoča hitrejše odobritve in predložitve.

Sistem elektronskih potnih nalogov ima tudi nekaj drugih prednosti. Ena izmed njih je, da lahko podjetja z uporabo takšnega sistema sledijo vsem službenim potovanjem, ki jih opravijo njihovi zaposleni. S tem lahko v realnem času spremljajo stroške in preverjajo, ali zaposleni upoštevajo interna pravila in smernice.

Poleg tega je uporaba elektronskih potnih nalogov prijazna do okolja, saj se s tem zmanjša poraba papirja in drugih materialov, ki so potrebni za ročno izpolnjevanje papirnih obrazcev.

Sistem elektronskih potnih nalogov omogoča tudi hitrejši pretok informacij med oddelki, ki se ukvarjajo s potnimi nalogi, kot so računovodstvo, oddelek za nabavo ali za kadre. Zaradi tega lahko podjetja hitreje sprejemajo odločitve glede potrebnih sprememb in izboljšav v procesih, kar prispeva k optimizaciji celotnega poslovanja.

Vendar pa je treba upoštevati tudi nekatere izzive in pasti pri uvedbi elektronskih potnih nalogov. Ena izmed teh je zagotavljanje varnosti in zaščite podatkov, ki jih vnašamo v sistem. Podjetja morajo zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe in skrbeti za varno shranjevanje in prenos podatkov.

ODOS: Informacijski sistem za digitalizacijo 

Informacijski sistem ODOS je namenjen avtomatizaciji in digitalizaciji poslovnih procesov ter povečanju učinkovitosti in transparentnosti dela v organizacijah. Sistem ODOS je namenjen predvsem organizacijam, ki želijo izboljšati svoje poslovanje z uporabo sodobnih tehnologij in digitalnih rešitev.

Glavne prednosti sistema ODOS so povečana učinkovitost in produktivnost, manjši stroški poslovanja, zmanjšanje papirnih dokumentov, izboljšanje sledljivosti in nadzora nad procesi ter povečanje preglednosti in dostopnosti informacij.

ODOS je prilagodljiv in prilagojen različnim organizacijam, od malih podjetij do velikih korporacij. Sistem je tudi skladen z različnimi standardi in predpisi, vključno z GDPR, ISO 27001 in drugimi.

Informacijski sistem ODOS vključuje spodaj navedene module: 

V kolikor vas zanimajo še kakšne informacije, vam priporočamo branje spodnjega članka: