Published by: 0

Vsi, ki se podajate ali se že nahajate v svetu financ in se želite ali se ukvarjate z investiranjem v najrazličnejše investicijske sklade, si boste zagotovo želeli spodaj prebrati glavno razliko med index skladi, investicijskimi skladi in vzajemnimi skladi.

Index skladi

Index skladi so v bistvu razred investicij, ki jih vlagamo v vzajemne sklade, katerih portfelj temelji predsvem na stabilnih in varnih (obvezniških) naložbah. Index skladi se z drugo besedo imenujejo tudi indeksni skladi, njihov največji razmah pa je nastal šele v zadnjih letih, ko je na izredno dinamičnih finančnih trgih nastala potreba po raznovrstnih finančnih produktih in oblikah vlaganja. Index skladi se v osnovi delijo na več vrst, gre pa pri njih predvsem za pisano obliko vlaganja, ki temelji na pasivnem investiranju (1).

investicijski skladi

Alternativni investicijski skladi

Alternativni investicijski skladi so novo nastajajoče oblike investiranja v sklade, kot je npr. vlaganje v nepremičninske sklade ali investiranje v žlahtne kovine in podobno. Načeloma velja za njih, ker so novo nastajajoči, da so manj likvidni in, da se seboj prinašajo nekatera večja tveganja, obenem pa moramo razumeti, da tudi zakonske podlage za nastanek alternativnih skladov ravno še v Sloveniji, nimamo dokončno urejene (2).

Nedvomno so alternativni investicijski skladi izjemna priložnost za trg vzajemnih skladov in trg investiranja, vendar je pri investiranju v le te, potrebno še posebej pozorno poudariti na previdnost pri investiranju, saj gre pri njih zelo pogosto za vložke v sklade, ki se formalno šele oblikujejo – pravila igre zanje pa pogosto nastajajo sproti.

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi so v Sloveniji zdaj že prisotni več let, prednosti vzajemnih skladov pa prepoznavna vedno več udeležencev na finančnih trgih, tako iz naslova investiranja pravnih, kot tudi fizičnih oseb. Pri vlaganju v t.i. klasične vzajemne sklade, je zelo priporočljivo, da se seznanimo s profilom vlagatelja, da imamo čim širši pregled skladov, ki so v Sloveniji in tujini sploh na voljo, investiranje v sklade pa se priporoča predvsem za tiste vlagatelje, ki želijo na investicijskih trg obdržati svojo vlogo dlje časa in, ki so se predhodno bolje izobrazili o tem kako delujejo vzajemni skladi.