Published by: 0

V spodnjem prispevku, boste vsi tisti, ki delate v digitalnem marketingu in se spogledujete s spletno optimizacijo (SEO), lahko videli zakaj spletna optimizacija tako močno zanima veliko število podjetnikov, a hkrati zakaj se je tudi večina ne loti resno in na dolgi rok.

Glede na to, da je digitalni  marketing, kot tak, zajet z različnimi kanali (inbound marketing, vsebinski marketing, email marketing, plačljivo oglaševanje v zakupom ključnih besed (PPC) in neplačljivi spletni nastop skozi optimiziranje spletnih strani), je prav zanimivo spremljati rezultate in vložke, ki jih v posamezni digitalni kanal, podjetja na spletu namenjajo.

V članku Neil Patel – you are doing your marketign wrong (and I have data to prove it), lahko razberemo, da podjetja za svoj digitalni marketing, v največji meri uporabljajo oglaševalski kanal Google adwords, medtem, ko so ostali oglaševalski kanali krepko za adwordsi.

Facebook oglaševanje je na drugem mestu, šele na tretje mesto pa pride SEO in vsebinski marketing. Temu sledi oglaševanje na ostalih socialnih omnrežjih in drugi digitalni kanali.

Skozi različne raziskave v članku, Neil pove in dokaže, da je vložek v digitalno oglaševanje na Googlu, zdaleč v prednosti pred vsemi drugimi načini oglaševanja na spletu.

Vendar postane raziskava še bolj zanimiva, ko v drugem delu članka, pogledamo izplen oglaševanja, glede na vložje, investirane v različne digitalne in spletne kanale.

Čisto laično bi najbrž pričakovali, da bo izplen iz google oglaševanja na adwordsih največji, saj je tudi vložek vanje največji,a spodnja slika pokaže prav druge rezultate.

Najboljši izplen iz digitalnega nastopa in marketinga, med podjetji ne prihaja iz plačljivih spletnih kampanj (adwords in oglaševanje na socialnem omrežju facebook), temveč iz neplačljivega prometa, ki prihaja na neko spletno stran (to pa sta kanala spletne optimizacije SEO in kanal vsebinskega digitalnega marketinga).

Iz vsega ugotovljenega in podrobneje predstavljenega v študiji Neil Patel-a, lahko povzamemo naslednje korake, ki so bistveni za učinkovitost digitalnega marketinga, to pa so, da postanemo ne samo dobri, ampak odlični v spletni optimizaciji (SEO), da se v okviru spletne optimizacije dobro priučimo gradnje povratnih povezav in ustreznega onsite seo pripravljanja spletnih vsebib, obenem pa se moramo dobro poučiti tudi o interakciji in komunikaciji na družbenih omrežjih ter v vsebinskem marketingu.

Nadalji korak, po tem, ko enkrat obvladamo SEO in njegovo integracijo v digitalni marketing, je trening na podorčju izboljševanja konverzij spletne strani, saj nam povečan obisk na spletno stran, ne bo koristil prav nič, če ne bomo znali iz tega obiska, narediti več poslov in prodaj (v kolikor je naša internetna spletna stran, spletna trgovina).

Osnove gradnje povratnih povezav ter njihove vloge v spletni optimizacije ter širše v celotnem digitalno marketinškem nastopu, si lahko ogledate tudi na spodnjem videu: